זוגות

 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/15/Small/e44_zilvmi_zivrim_67.jpg
  ציורים מצולמים 67
  שמן על בד
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/15/Small/c9b_zvg_lant_002.jpg
  זוג לענת 002
  שמן על בד
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/15/Small/718_zvgvt_lant_2.jpg
  זוג לענת 2
  שמן על בד
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/15/Small/fd3_zvgvt_lant_4.jpg
  זוג לענת 4
  שמן על בד
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/15/Small/e51_zvgvt_lant_5.jpg
  זוג לענת 5
  שמן על בד
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/15/Small/53b_zvgvt_lant_6.jpg
  זוג לענת 6
  שמן על בד
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/15/Small/875_zivrim_mzvlmim42.jpg
  ציורים מצולמים 42
  שמן על בד