פולקלור

 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/16/Small/f70_hamashnvt_mvnvcrvm_2.JPG
  המעשנות, מונוכרום
  שמן על בד
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/16/Small/db4_hamashnvt_zbavni.JPG
  המעשנות, צבעוני
  שמן על בד
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/16/Small/88b_hangr_vbitv_70-50.jpg
  הנגר ובתו
  שמן על בד
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/16/Small/3ee_zkn_bmnvchha.jpg
  זקן במנוחה
  שמן על בד
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/16/Small/ec6_zkn_havlch_am_spr.jpg
  זקן הולך עם ספר
  שמן על בד
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/16/Small/d51_zknha_ivshbt_al_cisa.jpg
  זקנה יושבת על כסא
  שמן על בד
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/16/Small/e02_ihavdi_am_sprim_80-120.jpg
  יהודי עם ספרים
  שמן על בד
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/16/Small/142_zivrim_mzvlmim10.jpg
  ציורים מצולמים 10
  שמן על בד
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/16/Small/5cb_zivrim_mzvlmim31.jpg
  ציורים מצולמים 31
  שמן על בד
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/16/Small/3fa_tsha_bab_limvd_tvrha_120-90.jpg
  תשע באב, לימוד תורה
  שמן על בד