דמויות

 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/18/Small/d47_1_chiil_ativpi_zbavni.JPG
  חייל אתיופי, צבעוני
  שמן על בד
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/18/Small/c7f_2_chiil_ativpi_30X40.JPG
  חייל אתיופי
  שמן על בד
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/18/Small/141_3_chiil_ativpi_zhavb_sgvl_30X40.JPG
  חייל אתיופי, צהוב וסגול
  שמן על בד, 30x40 ס?מ
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/18/Small/c4d_30X40_chiil_badvm_irvk.JPG
  חייל באדום וירוק
  שמן על בד, 30x40 ס?מ
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/18/Small/647_2013-01-26_02_01_19.jpg
  2013-01-26
  שמן על בד
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/18/Small/cbf_2013-02-14_15_58_45.jpg
  2013-02-14
  שמן על בד
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/18/Small/881_asad_1.JPG
  אסד 1
  שמן על בד
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/18/Small/ebf_Asian_Violinist_Oil_on_Canvas_47x31_inch.jpg
  כנרת אסייתית
  שמן על בד, 120x79 ס?מ
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/18/Small/252_Concentrated_Violinist_Oil_on_canvas.jpg
  כנרת מרוכזת
  שמן על בד
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/18/Small/bb5_IMG_20150810_132812.JPG
  ללא כותרת
  שמן עד בד
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/18/Small/190_Saba_Israe_oil_on_canvas_35x23_inch.jpg
  סבא ישראל
  שמן על בד, 89x58 ס?מ
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/18/Small/3e6_Show_girls_Oil_on_mazonit_47x31_inch.jpg
  נערות מופע
  שמן על מזוניט
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/18/Small/4e0_Two_Violinists_Oil_on_canvas.jpg
  שני כנרים
  שמן על בד
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/18/Small/6de_Violinists__oil_on_canvas.jpg
  כנרים
  שמן על בד
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/18/Small/569_Zehava_55x39_Inch_Oil_on_canvas_copy.jpg
  זהבה 2
  שמן על בד, 140x125 ס?מ
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/18/Small/f7c_zhabha_bgvash.jpg
  זהבה
  ציור גואש
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/18/Small/e86_zivrim_mzvlmim6.jpg
  ציורים מצולמים 6
  שמן על בד
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/18/Small/89c_zivrim_mzvlmim11.jpg
  ציורים מצולמים 11
  שמן על בד