פרות ומרעה

 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/8/Small/2b2_a_cows_2__100x70_cm.jpg
  פרה 2
  שמן על בד, 100x70 ס?מ
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/8/Small/1b5_caws_in_a_forest_140x180_cm.JPG
  פרות ביער
  שמן על בד, 140x180 ס?מ
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/8/Small/775_Copy_of_Meadow_2_Oil_on_canvas_20x30_cm.jpg
  אחו 2
  שמן על בד, 20x30 ס?מ
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/8/Small/923_2012-09-28_23_01_53.jpg
  שמן על בד
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/8/Small/167_Goats_abstract_100x70_cm__Oil_on_canvas.jpg
  עיזים מופשט
  שמן על בד, 100x70 ס?מ
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/8/Small/76a_Meadow_at_golan_hights_47x79.jpg
  אחו ברמת הגולן
  שמן על בד, 47x79 ס?מ
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/8/Small/d6b_Meadow_at_Golan_Hights_80x60_cm.jpg
  אחו ברמת הגולן 2
  שמן על בד, 80x60 ס?מ
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/8/Small/898_Pasture_at_G_H_2__Oil_on_canvas20x27_inch.jpg
  מרעה ברמת הגולן 2
  שמן על בד, 20x27 ס?מ
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/8/Small/98b_shoshana_1_120x70_cm.jpg
  שושנה 1
  שמן על בד, 120x70 ס?מ
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/8/Small/5e0_shoshana_2_120x70_cm.jpg
  שושנה 2
  שמן על בד, 120x70 ס?מ
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/8/Small/846_shoshana_3_120x70_cm.jpg
  שושנה 3
  שמן על בד, 120x70 ס?מ
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/8/Small/7a6_shoshana_130x80_cm.jpg
  שושנה
  שמן על בד, 130x80 ס?מ
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/8/Small/5fe_shoshana_monochrom_120x70_cm.jpg
  שושנה מונוכרום
  שמן על בד, 120x70 ס?מ
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/8/Small/b19_prvt_brka_cchvl.jpg
  פרות על רקע כחול
  שמן על בד
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/8/Small/4f1_cows_70x90_cm.JPG
 • https://www.diegogoldfarb.co.il/Assets/Images/8/8/Small/746_cows_70x90_cm.JPG